Class No : 813.1
Accession No : 076471
Title : Kalidas- Kavyavlokan- Kya Maulik evam kya Navin?
Pubilsher : Sanskrut Sahitya Akadami
place : Gandhinagar
Year : 2019
Price : 180
Pages : 243
ISBN : 9789388197366
Author : by Vasantkumar M. Bhatt

Kalidas- Kavyavlokan- Kya Maulik evam kya Navin?