Class No : 863.00
Accession No : 71730
Title : Nayi Sadi Ki Pahechan Shreshth Dalit Kahaniya
Pubilsher : Lok Bharti Prakashan
place : Ilahabad
Year : 2004
Price : Rs.195.00
Pages : 160p.
ISBN :
Author : by Nasira Sharma

Nayi Sadi Ki Pahechan Shreshth Dalit Kahaniya